Проф. д-р Никола Караболовски

Декан

Проф. д-р Мими Ристевски

Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф. д-р Наташа Пејчиновска

Продекан за финансии

Проф. д-р Петар Додовски

Продекан за настава