1- колоквиум по Зоологија

Резултати од полагамјето на 1- колоквиум по  и Зоологија, на  22.04.2021 во 10 часот. Име и Презиме Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски доставиле 1. 273 28 – 2. 274 24 – 3. 275 24 – 4. 276  25 – 5. 277 26 – 6. 278 27 – 7. 279 29 – 8. 281 22 […]