LOGO uklo
Дополнителен конкурс за III уписен рок

Пријавување на кандидатите   27.09.2021 Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   27.09.2021 Објавување прелиминарна ранг-листа   28.09.2021 Објавување решение за прием на кандидатите   30.09.2021 Запишување на кандидатите   01.10.2021 ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

erazmus
ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата Врз основа на обновената Повелба за високо образование за периодот 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027) и доставената апликација за учество во Програмата за мобилност, УКЛО објавува  ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ Програмата   КА131: Индивидуална мобилност за учење, Високо […]

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА

Пријавување на кандидатите   15 и 16.09.2021 Претходна проверка на знаењата на англиски јазик   17.09.2021 Објавување прелиминарна ранг-листа   20.09.2021 Објавување решение за прием на кандидатите   22.09.2021 Запишување на кандидатите   24.09.2021 ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НАУНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уписи

Прелиминарна листа на пријавени кандидати во I уписен рок Решение за прием на кандидати во I уписен рок Прелиминарна листа на пријавени кандидати во II уписен рок Решение за прием на кандидати во II уписен рок

Септемвриска испитна сесија

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, Септемврискиот испитен рок е предвидено да трае од  13  09  до 30 09 2021 година.      Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот […]

Известување за септемвриски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  Септемврискиот испитен рок е предвидено  да трае  од  13 09 до 30 09 2021 година.  Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 30 08  до 10 09 2021    За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

Насоки за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2021/2022 година

Насоки за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2021/2022 година     http://vfb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/08/Nasoki-za-upis-na-kandidati-po-Konkurs-2021-2022-final.pdf