13 06, 2021

February Exam Session

2021-06-13T19:16:13+00:00June 13, 2021|

s Известување Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот [...]

13 06, 2021

Notification Of Systematic Examinations

2021-06-13T19:14:59+00:00June 13, 2021|

Известување од  Службата за превентивна здравствена заштита на деца [...]

13 06, 2021

Notification For The Subject “Anatomy”

2021-06-13T19:14:34+00:00June 13, 2021|

Известување Анатомија, На барање на студентите се одложува испитот [...]

13 06, 2021

Reporting For The Subject “Biology and pathology of fish”

2021-06-13T19:13:44+00:00June 13, 2021|

Известување Се известуваат студентите дека им се одобрува дополнителен [...]

13 06, 2021

Summer Semester Schedule

2021-06-13T19:12:56+00:00June 13, 2021|

Распоред летен семестар 2020-21

13 06, 2021

Notification

2021-06-13T19:12:33+00:00June 13, 2021|

Известување Се известуваат студентите дека терминот за запишување на летен [...]

Go to Top