Септемвриска испитна сесија

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, Септемврискиот испитен рок е предвидено да трае од  13  09  до 30 09 2021 година.      Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активни студенти (запишан летен семестар), кои ги завршиле обврските кон предметот во соодветниот […]

Известување за септемвриски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  Септемврискиот испитен рок е предвидено  да трае  од  13 09 до 30 09 2021 година.  Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 30 08  до 10 09 2021    За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

Термини за испити – јунска сесија 2021

                                                                i. Предмет Термин 1 Термин 2 1. Хемија 08 15 15 06 2. Биохемија 08 15 15 06 3. Биофизика 08 15 15 06 4. Анатомија 1 и 2 03 06 17 06 5. Анатомија на животните 03 06 17 06 6. Хистологија 1 и 2 03 06 17 06 7. Хистологија со […]

Известување за јунски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  колоквиумската  недела  е   со почеток  од 24 05 до 31 05 2021.  Право на полагање на  колоквиум имаат  студентите кои го запишале и слушале предметот во текот на летниот семестар. Јунскиот испитен рок согласно академскиот календар е предвидено  да трае  од  […]

Известување за вонредниот априлски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеринарен Факултет Битола, априлската сесија ке биде во терминот од 12 до 23 04 2021 со право на еден термин за полагање. Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, колоквиумската недела е со почеток  од 06 04 до 10 04 […]

Априлска сесија – Известување

Известување Согласно мерките и препораките за заштита и превенција од COVID – 19, во договор со предметните професори, термините за полагање испити во тековната априлска сесија може да се одложат и по завршувањето на претходно утврдените термини. Одложувањето се однесува на предметите каде за полагање е неопходно физичко присуство. Дополнително, поради технички пропуст, се продолжува […]

Февруарска испитна сесија

Известување Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “СВ. Климент Охридски” Битола, февруарската испитна сесија е предвидено да трае од 25 01 до 13 02 2021 со вклучени два термини за испит. Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 18 01 до 22 01 2021   Право на полагање имаат студентите кои имаат статус на активен студент (запишан зимски […]

Известување

Терминот за полагање на предметите кај Доц.д-р Талија Христовска во ноемвриска сесија се одложува за 20 11 2020. За начинот на полагање студентите да го контактираат предметниот професор.                                                       […]