КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА УПАТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА КАТАЛОГ НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Термини за испити – јунска сесија 2021

                                                                i. Предмет Термин 1 Термин 2 1. Хемија 08 15 15 06 2. Биохемија 08 15 15 06 3. Биофизика 08 15 15 06 4. Анатомија 1 и 2 03 06 17 06 5. Анатомија на животните 03 06 17 06 6. Хистологија 1 и 2 03 06 17 06 7. Хистологија со […]

Известување за јунски испитен рок

Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  колоквиумската  недела  е   со почеток  од 24 05 до 31 05 2021.  Право на полагање на  колоквиум имаат  студентите кои го запишале и слушале предметот во текот на летниот семестар. Јунскиот испитен рок согласно академскиот календар е предвидено  да трае  од  […]