Се известуваат студентите дека, согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  јунскиот испитен рок е предвидено  да трае  од  01 06 2024 до 22 06 2024 година. 

Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 20 05  до 31 05 2024   

За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com

Од деканат