Одржан вториот Семинар од областа на Ветеринарната Медицина организиран од Ветеринарен Факултет Битола УКЛО и Ветеринарна комора на Република Македонија на 13.04.2024 година во Офицерски дом-Битола.

Учество земаа над 200 доктори по ветеринарна медицина од државата и од регионот меѓу кои на семинарот стручни презентации одржаа Проф. др. Марио Крезингер, , Ветеринарен Факултет Загреб, Р. Хрватска, Доц. Др. Јован Спасијевиќ, Департман за Ветеринарна медицина, Нови Сад, Р. Србија, Проф. др. Иван Динев, Ветеринарно медицински Факултет, Стара Загора, Р. Бугарија, Доц. Др. Танџу Мехмедов, Факултет за ветеринарна медицина, Софија, Р. Бугарија, Доц. Др. Иван Галиќ, Департман за ветеринарна медицина, Нови Сад, Р. Србија и Др. Спец. Димче Велкоски, Ветеринарна Клиника – Ветеринарен Центар, Скопје, а од Ветеринарен факултет Битола стручни предавања одржаа Проф. др. Панче Дамески и Доц. Др. Наташа Пејчиновска

Ветеринарен факултет Битола им изразува посебна благодарност на сите учесници како и спонзори на семинарот.