Tерминот за полагање кај Проф. Додовски на 17 04 се одложува за 19 04 во 12 часот.
Од предметен професор