Се известуваат студентите дека при упис на семестар задолжително мора да имаат пополнети анкети во Iknow системот и да се достави пополнат образец за извршена практична настава.