Оглас за избор на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Ветеринарен факултет Битола