Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  јунскиот испитен рок е предвидено  да трае  од  05 06 2023 до 30 06 2022 година. 

Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 22 05  до 02 06 2022   

За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com