Tермините за испити кај соодветните предмети закажани за 21 04, дополнително се закажуваат за 27 04 во 9 часот.