Се известуваат студентите дека ќе се одржи дополнителна (априлска) сесија која ќе се одвива во периодот од 18.04.2023-28.04.2023 година.  

Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 10.04.2023-17.04.2023 година 

За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com