Ветеринарен факултет- Битола  Ве известува дека на  ден 22.03.2023 (среда) со почеток во 12 часот во предавална 4, студентот Кристијан Димовски  ќе го брани својот завршен труд под наслов Улогата на оксидативниот стрес и  инфламаторниот одговор во патогенезата на маститис кај млечните крави“, кaj ментор проф.д-р Живко Гацовски

 

Деканат