Ветеринарен факултет- Битола  Ве известува дека на  ден 14.02.2023 (вторник) со почеток во 11.30 часот во предавална 4, студентот  Блаже Јовановски ќе го брани својот завршен труд под наслов “Пиометра кај мали животни“ , кaj ментор вонр.проф.д-р Никола Караболовски.

 

 

Деканат