Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски”  Битола,  февруарскиот испитен рок е предвидено  да трае  од  23 01 до 11 02 2023 година. 

Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 16 01  до 20 01 2022   

За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com