На ден 21.12.2022 (среда), кандидатот  Кристаќ Андон ќе го брани завршниот труд со наслов: ” Антипаразитарни лекови кои се користат кај преживните животни на територија на Република Северна Македонија

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет, Битола предавална бр 4 со почеток во 12 часот.

 

 

Деканат