На ден 15.12.2022 (четврток), кандидатот Анастасија Наумоска ќе го брани завршниот труд со наслов: ” Клинички индикатори и одредени лабораториски биомаркери карактеристични за процесот на стареење кај кучето

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет, Битола предавална бр 4 со почеток во 12 часот.

Деканат