Оглас за избор на демонстратор по предметот Основи на клиничка дијагностика