Испитот по предметот Физиологија на репродукција ке се одржи во петок на 07 09 2022 со почеток во 09 часот.