Се извесуваат студентите дека вториот термин за полагање кај проф. Додовски и кај проф. др. Стојановски Стојмир се одложува за 30 09 (петок) во 10 часот.
Од предметните професори