Известување
се известуваат студентите дека рокот за запишување на зимски семестар во академската 2022/23 ке биде од 26 09 до 07 10 2022.
Пред запишување на зимскиот семестар, задолжително е секој студент да ја пополни студентската анкета во Iknow системот.
Од деканат