Се известуваат студентите дека согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски”  Битола,  септемврискиот испитен рок е предвидено  да трае  од  12 09 до 30 09 2022 година. 

Пријавување на испити во електронска и печатена ф-ма, е предвидено да биде во терминот од 05 09 до 09 09 2022. 

Студентите може да пријават испит и по истекување на терминот за пријавување но најдоцна до денот на полагање на испитот со надоместок за задоцнето пријавување.  

За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com