Известување

Се известуваат студентите дека запишување на летен семестар во академската 2021/22 е предвидено да биде во терминот од 15 02  до 25 02 2022.

Студентите кои нема да се придржуваат кон предвидените рокови за запишување на семестарот ќе плаќаат надомест за ненавремен упис

При запишување, студентите може да го користат модулот за електронско плакање преку електронскоиот индекс во Iknow системот.

За дополнителни информации, студентите да се обратат до референтот на студентски прашања – Билјана Димитровска/ mail: biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk

Од деканат