Испитите кај проф.д-р Билјана Петровска по сите предмети ќе ке одржат на 11.02.2022 во 10 часот.