Се известуваат студентите кои полагале испит на прв термин во февруарскиот испитен рок по предметите “Болеси на живина” 1 и “Болеси на живина” 2 како и “Биологија и патологија на риби”, кај Проф др Стојмир Стојановски, да се јават на дополнително испитување на предвидениот втор термин (08 02 2022) во 10 часот.
Од предметниот Професор