Известување за вонредна ноемвриска испитна сесија

Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеинарен факултет Битола вонредната Ноемвриска испитна сесија е предвидено  да трае  од  22 11 до 30 11 2021 година. 
Пријавување на испити е предвидено да биде во терминот од 16 11  до 22 11 2021  . 
Пријавивањето задолжително да се спроведе по електронски пат преку Iknow системот.
За дополнителни информации  студентите да се обратат до референтот на студентски прашања Билјана Димитровска – biljana.dimitrovska06@gmail.com
Термините за испити дополнително ке бидат објавени. 
Од деканат