Конкурс за прием на студенти во студентските домови

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека оваа година Конкурсот за прием на студенти во студентските домови, го објави МОН и истиот започнува на 26-07-2021 и трае до 20-08-2021 год.

Заради непречено подигање на документи во овој период, кои им се неопходни на студентите потребно за да аплицираат на конкурсот потребно е да се обратат на меил во студентски прашања на Ветеринарен факултет – Битола .
Овие докумети им ги издава факултетот:
1. Потврда за редовност во текот на студиите;
2. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години;
3. Да им се завери образец ,,УППИ,, (си го носи студентот)
biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk