Известување

Се известуваат студентите дека терминот за запишување на летен семестар во академската 2020/21 е предвиден да биде во термин од 15 02  до 26 02 2021.

Студентите кои нема да се придржуваат кон предвидените рокови за запишување на семестарот ќе плаќаат надомест за ненавремен упис

При запишување се препорачува студентите да го користат модулот за електронско плакање преку електронскиот индекс во Iknow системот

Трошоци за упис на летен семестар:

1.Партиципација согласно пресметката од страна на кординаторот по ЕКТС

2.Практична настава -2000 ден

3.Пријави и обрасци -250 ден

4.Факултетско Собрание 100 ден

  1. Универзитетско собрание -100 ден

Студентите кои запишуваат прва година(втор семестар) задолжително при упис да достават потврда за извршен систематски преглед.

За дополнителни информации, студентите да се обратат до референтот на студентски прашања – Билјана Димитровска/ mail: biljana.dimitrovska@uklo.edu.mk