2- колоквиум Биологија на клетка

Резултати од полагањето на 2- колоквиум по  Биологија на клетка, на  09.12. 2020 во 10 часот.

 I – година Академска 2019/2020

Бр. Индекс Остварен и поени Семинарски

доставиле

273 23
274 11
275 15
276  23
277 25
278 16
279 14
281 16
283   3
284  7
285 16
286 19

Забелешка: Колоквиумот го положиле студентите кои добиле над 20 поени.

Тестовите се на увид од страна на студентите од денот на објавување на резултатите.

 

09.12.2020                                                                                              Предметен Наставник:

Битола                                                                                               Проф. д-р Живко Гацовски