Известување

Tермини за полагање на 2-р Колоквиум по следните предмети:

1. Биологија на клетка 09.12.2020 год,, Среда во 10 часот.
2. Лов на дивеч со ловна технологија 11.12.2020 год., Петок во 10 часот