Известување за ноемвриска сесија

Известување за колквиумската недела и ноемврискиот испитен рок Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеринарен Факултет Битола, ноемвриската сесија ке биде во терминот од 09 до 20 2020 со право на еден термин за полагање. Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, колоквиумската недела е со […]

Повик за доделување на финансиска поддршка за студенти од МОН

Повик за доделување на финансиска поддршка за студенти за покривање на дел од трошоците при студирањето   Аплицирајте за еднократна финансиска поддршка за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање, за сместување во студентски дом или приватно сместување.     

Дополнителен конкурс за прв циклус студии на УКЛО (четврт уписен рок)

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА Рокови: Пријавување на кандидатите: 02.10.2020 и 05.10.2020 Објавување на прелиминарни ранг-листи 06.10.2020 Објавување на решенија за прем на кандидатите: 08.10.2020 Запишување на кандидатите: 09.10.2020

Известување

Се известуваат студентите дека предавањата и вежбите на Ветеринарен факултет ке започнат од понеделник (05 10 2020) согласно објавениот распоред. Предавањата и вежбите ке се одржуваат со физичко присуство и со почитување на препораките и мерките за заштита од COVID 19.