Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА Во согласност со глава II точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 […]

Известување

Известување  вториот термин во јунската сесија за полагање на испитите кај Проф Д-р Стојмир Стојановски, се презакажува за 16 07 2020 (четврток). Од предметен професор