РЕПРОДУКЦИЈА И В.О

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОЛОКВИУМОТ 1 ПО ПРЕДМЕТОТ РЕПРОДУКЦИЈА И В.О., ОДРЖАН НА 16.06.2020

 

Ред.бр. бр.индекс Поени
1. 241 33
2. 232 14
3. 216 19

Кандидатите кои имаат освоено повеќе од 21 поен успешно го положиле првиот колоквиум. Оние кои освоиле помалку можат да полагаат поправен колоквиум кој ќе биде дополнително закажан.

Консултации и увид во тестовите по договор со предметниот наставник.

 

Битола 17.06.2020                                                 Предметен наставник,

Проф. д-р Љупче Кочоски