РЕПРОДУКЦИЈА И В.О

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОЛОКВИУМОТ 1 ПО ПРЕДМЕТОТ РЕПРОДУКЦИЈА И В.О., ОДРЖАН НА 16.06.2020   Ред.бр. бр.индекс Поени 1. 241 33 2. 232 14 3. 216 19 Кандидатите кои имаат освоено повеќе од 21 поен успешно го положиле првиот колоквиум. Оние кои освоиле помалку можат да полагаат поправен колоквиум кој ќе биде дополнително закажан. Консултации и увид во тестовите […]

Генетика

Полагање на 2 – р  Колоквиум по предметот Генетика на 12.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 259 38   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   12.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски    

Зоологија

Полагање на 2-р  Колоквиум по предметот Зоологија на 10.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс Поени 1. 257 26 2. 259 30 3. 265 27   4. 268 24   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   10.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

Хранителни, лековити и отровни растенија

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Хранителни, лековити и отровни растенија на 08.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс Поени 1. 266 10 2. 268 11   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   08.06.2020г.   Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски    

Генетика

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Генетика на 04.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 259 37   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   04.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

Известување

Во согласност со одлуката донесена на ННС на Ветеринарен факултет Битола од 01 06 2020, студентите кои го запишале осми и десетти семестар во академската 2019/20 год. им се овозможува реализацијата на предметите Амбулантна клиника 1 (осми семестар) и Амбулантна клиника 3 (десетти семестар), по личен избор да ја остварат во текот на летниот период […]