ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ Се известуваат студентите од трета и четврта година кои ги запишале предметите ” Биологија и патологија на риби ” и ” Болести на живина 2″ кај Проф др Стојмир Стојановски дека воведно предавање и по двата предмети ке се одржи на 28 02 2020 (петок) во 10 и 30. Присуството е задолжително од предметниот професор

Известување

Се известуваат студентите од трета и четврта година кои ги запишале предметите “Биологија и патологија на пчели” и ” Радиобиологија и радијациона хигиена” кај Проф др Гоце Костовски, воведно предавање по двата предмети професорот ке се одржи на 26 02 2020 во 9 и 30. Присуството е задолжително.

placeholder
Резултати Анатомија

Резултати од испит Анатомија 1 1. Досие бр. 259 ………. 9 ( девет) Резултати од испит Анатомија 2 1. Досие бр. 247  …………….. 6 (шест) 2. Досие бр. 250   …………….. 6 (шест) Битола 10.02.2020                                   Предметен професор                                                          Доц.др. Мими Ристевски ДВМ.