Известување

Известување

Пријавување за јануарско-февруарска сесија: 23 12.2019   до  30 12.2019      Студентите се должни да уплатат износ од 15 ден по предмет  со цел на дознака за пријавување (доколку испитот го пријавуваат по прв пат) или 315 ден по предмет  со цел на дознака за пријавување (доколку испитот го пријавуваат по втор пат,трет пат или понатаму) и 50 ден по предмет на име административна такса
Заради намалување на трошоците на  провизија студентите може да уплатат на една уплатница за повеке испити при што во цел на дознака задолжително да стои за колку испити се работи и за јануарско-февруарска сесија .
Студентите се должни да повлечат пријава во електронска и во хартиена форма и истите да ги достават до службата за студентски прашања заклучно со 30.12.2019.
Испитната сесија се спроведува во  два термини со право на полагање на еден од понудените термини за секој предмет;
Траењето на испитната сесија е предвидено со Универзитетскиот академски календар објавен на страната на УКЛО