44004586_z5lJ_ifuvuL4fnDXduqvJdRA-nyc5CH0_snbx7MdD6Y
ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ На ден 27 12 2019 со почеток во 11 часот, кандидатот Ангелина Огненовска, ќе го брани дипломскиот труд со наслов ” Значење на клиничката слика и базичната хематолошка анализа при дијагностика на Лајшманиоза кај кучиња”. Одбраната ќе се одржи во предавална број 4 на Ветеринарен факултет Битола.

Известување

Известување Пријавување за јануарско-февруарска сесија: 23 12.2019   до  30 12.2019      Студентите се должни да уплатат износ од 15 ден по предмет  со цел на дознака за пријавување (доколку испитот го пријавуваат по прв пат) или 315 ден по предмет  со цел на дознака за пријавување (доколку испитот го пријавуваат по втор пат,трет пат или понатаму) и 50 […]