Статут на Факултетско Студентско Собрание на Ветеринарен факултет – Битола