ЕРАЗМОНА МАНГОВСКА

ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ЦВЕТАНКА СТОЈАНОВСКА

ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ВЛАДИМИР СТОЈАНОСКИ

ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

АНА ТАЛЕВСКА

СТУДЕНТ НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

ЗОРИЦА МАРЈАНОВИЌ НИКЛЕСКИ

 Субспецијалист по Медицина и Доктор по Ветеринарна Медицина

ФИЛИП МЕРКОВСКИ

ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

АНГЕЛИНА ОГНЕНОВСКА

ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

МАРТИН МАТЕВСКИ

ДОКТОР ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА