За нас 10 години Ветеринарен Факултет - Битола
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА Нашиот Факултет
ГАЛЕРИЈА НАШИ АКТИВНОСТИ

Од вкупниот број на дипломирани наши студенти:

ВРАБОТЕНИ СЕ 90%
90%

Тие кои избраа да бидат Доктор по ветеринарна медицина Ви посочуваат:

20200523_083348
Еразмона Манговска - Доктор по ветеринарна медицина
Цветанка Стојановска – Доктор по ветеринарна медицина
Владимир Стојаноски – Доктор по ветеринарна медицина
Ана Талевска – студент на Ветеринарен факултет – Битола
Мартин Матевски – студент на Ветеринарен факултет – Битола
Зорица Марјановиќ Никлески - Субспецијалист по Медицина и Доктор по Ветеринарна Медицина
Филип Мерковски – Доктор по ветеринарна медицина
Ангелина Огненовска, Доктор по ветеринарна медицина
banner 10 godini
LOGO
LOGO uklo
mon logo
akreditacija logo
logo AHV
nacAgencija logo
iknow logo