Драгана Димитријевска
Лаборант
Игорче Нечовски
Лаборант
Александар Аврамов
Асистент
Наташа Петровска
Асистент
Маја Ангеловска
Асистент
Игор Здравески
Асистент
Доц. д-р Талија Христовска
Доцент
Доц.д-р Никола Караболовски
Доцент
Доц.д-р Панче Дамески
Доцент
Доц. д-р Наташа Пејчиновска, ДВМ
Доцент