Известување

Известување  вториот термин во јунската сесија за полагање на испитите кај Проф Д-р Стојмир Стојановски, се презакажува за 16 07 2020 (четврток). Од предметен професор

РЕПРОДУКЦИЈА И В.О

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОЛОКВИУМОТ 1 ПО ПРЕДМЕТОТ РЕПРОДУКЦИЈА И В.О., ОДРЖАН НА 16.06.2020   Ред.бр. бр.индекс Поени 1. 241 33 2. 232 14 3. 216 19 Кандидатите кои имаат освоено повеќе од 21 поен успешно го положиле првиот колоквиум. Оние кои освоиле помалку можат да полагаат поправен колоквиум кој ќе биде дополнително закажан. Консултации и увид во тестовите […]

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА Во согласност со глава II точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 […]

Генетика

Полагање на 2 – р  Колоквиум по предметот Генетика на 12.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс  Поени 1. 259 38   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   12.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски    

Зоологија

Полагање на 2-р  Колоквиум по предметот Зоологија на 10.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс Поени 1. 257 26 2. 259 30 3. 265 27   4. 268 24   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   10.06.2020г.                                                                                           Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски  

Хранителни, лековити и отровни растенија

Полагање на 1.- в  Колоквиум по предметот Хранителни, лековити и отровни растенија на 08.06.2020 г., во 10 часот Ред. бр. Бр. Индекс Поени 1. 266 10 2. 268 11   Забелешка: Колоквиумот го положиле  студентите кои освоиле над 20 поени.   08.06.2020г.   Предметен Професор Проф.д-р Живко Гацовски