mon
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ за студиската 2020/2021 година

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, […]

Известување

Терминот за полагање на предметите кај Доц.д-р Талија Христовска во ноемвриска сесија се одложува за 20 11 2020. За начинот на полагање студентите да го контактираат предметниот професор.                                                       […]

Известување за ноемвриска сесија

Известување за колквиумската недела и ноемврискиот испитен рок Се известуваат студентите дека согласно одлуката донесена на ННС на Ветеринарен Факултет Битола, ноемвриската сесија ке биде во терминот од 09 до 20 2020 со право на еден термин за полагање. Согласно академскиот календар објавен на страната на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола, колоквиумската недела е со […]

Повик за доделување на финансиска поддршка за студенти од МОН

Повик за доделување на финансиска поддршка за студенти за покривање на дел од трошоците при студирањето   Аплицирајте за еднократна финансиска поддршка за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање, за сместување во студентски дом или приватно сместување.     

Дополнителен конкурс за прв циклус студии на УКЛО (четврт уписен рок)

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА Рокови: Пријавување на кандидатите: 02.10.2020 и 05.10.2020 Објавување на прелиминарни ранг-листи 06.10.2020 Објавување на решенија за прем на кандидатите: 08.10.2020 Запишување на кандидатите: 09.10.2020

Известување

Се известуваат студентите дека предавањата и вежбите на Ветеринарен факултет ке започнат од понеделник (05 10 2020) согласно објавениот распоред. Предавањата и вежбите ке се одржуваат со физичко присуство и со почитување на препораките и мерките за заштита од COVID 19.

Известување

Известување се известуваат студентите дека рокот за запишување на зимски семестар во академската 2020/21 ке биде од 28 09 до 02 10 2020. Од деканат

logo-1
Дополнување за тендер

Почитувани Во прилог се доставуваат дополнителни корегирани документи кои се однесуваат на веќе започнатата тендерска постапка објавена на 25 08 2020. Корекциите на документацијата е во согласност со новите измени и дополнувања на правилата на Европска Унија за тендерска постапка. Поради тоа и рокот за достава на комплетното тендерско досие со Ваша понуда се пролонгира […]

Уписи 2020

Прелиминарна листа на пријавени кандидати во I уписен рок Решение за прием на студенти во I уписен рок Прелиминарна листа на пријавени кандидати во II уписен рок Решение за прием на студенти во II уписен рок Прелиминарна листа на пријавени кандидати во III уписен рок Решение за прием на студенти во III уписен рок