Деканат
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 

 

Декан

Вонр.проф.д-р Сашо Стојановски

 

 

 

 

 

 

 

Продекан за настава

Доц.д-р Петар Додовски

 


 

 

 

 

 

 

Продекан за наука и меѓународна соработка и Erasmus+ координатор

Доц.д-р Мими Ристевски

 

 


 

 

 

 

 

 

Продекан за финансии

Доц.д-р Никола Караболовски