Што Ви нудиме
 1. Упис на летен семестар

  читај повеќе >>>>
 2. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 3. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 4. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 5. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 6. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 7. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 8. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 9. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 10. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 11. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 12. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 13. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 14. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 15. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 16. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 17. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 18. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 19. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 20. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 21. Известување

  читај повеќе >>>>
 22. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 23. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 24. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 25. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 26. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 27. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 28. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 29. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 30. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 31. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 32. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 33. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 34. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 35. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 36. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

 

Факултетот ви нуди современa студискa програма организирана во еден циклус, дизајнирана според европските стандарди во високото образование. Студиската програмата нуди специјализација во областа на ветеринарната медицина и едукација на кадар врз основа на потребите на пазарот на работна сила во Р. Македонија, а исто така која ќе овозможи конкурентност на европскиот и пазарите на работна сила во светот. Врз основа од Вашите афинитети и визии за иднината, можете да ја изберете овaa студискa програмa.

· Доктор по ветеринарна медицина (5 + 0), оваа студиска програма обезбедува знаења со кои ќе бидете способни да одговорите на предизвиците на стопанството од аспект на ветеринарната медицина, да се грижите за (здравјетото на животните и квалитетот на храната).


Кои се нашите перформанси

· Акредитирана високо образовна институција;

· Имплементиран – ЕКТС;

· Библиотека;

· Развивање на меѓународна соработка и ангажирање на визитинг професори од странство;

· Комјутерски центар;

· Можности за учество во меѓународни научно-истражувачки проекти;

· Мегународна размена на студенти;

· Практична работа со студенти;

· Можности за учество на студентите во меѓународни летни школи, ветеринијади и др.