За идните студенти
 1. Колоквиум кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 2. Упис на летен семестар

  читај повеќе >>>>
 3. Предавања кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 4. Испити кај проф.д-р Гоце Костовски

  читај повеќе >>>>
 5. Испит Анатомија

  читај повеќе >>>>
 6. Јануарска сесија

  читај повеќе >>>>
 7. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 8. Термини за испити

  читај повеќе >>>>
 9. Ноемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 10. Дополнителен конкурс за IV уписен рок

  читај повеќе >>>>
 11. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 12. Септемвриска сесија

  читај повеќе >>>>
 13. НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

  читај повеќе >>>>
 14. ИЗВЕСТУВАЊЕ

  читај повеќе >>>>
 15. Пријавување за јануарска сесија 2017

  читај повеќе >>>>
 16. Семинарски Микробиологија

  читај повеќе >>>>
 17. УПИСИ 2017

  читај повеќе >>>>
 18. Повик на Европската Агенција за безбедност на храна

  читај повеќе >>>>
 19. Задолжителна пракса

  читај повеќе >>>>
 20. Каталог на капитални книгоиздателски проекти од Министерство за Образование на РМ

  читај повеќе >>>>
 21. Распоред на предавања

  читај повеќе >>>>
 22. Известување

  читај повеќе >>>>
 23. Водич за изработка на завршен труд

  читај повеќе >>>>
 24. Амбулантна клиника 1 и 3

  читај повеќе >>>>
 25. Прва генерација апсолвенти

  читај повеќе >>>>
 26. Лого на ВФБ

  читај повеќе >>>>
 27. Лабораторија за генетика

  читај повеќе >>>>
 28. Документи за пракса

  читај повеќе >>>>
 29. СООПШТЕНИЈА

  читај повеќе >>>>
 30. Предметна програма

  читај повеќе >>>>
 31. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИИ

  читај повеќе >>>>
 32. КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

  читај повеќе >>>>
 33. ИНФОРМАЦИЈА

  читај повеќе >>>>
 34. ВОДИЧ НА СТУДЕНТИТЕ КАКО ДА ИЗРАБОТАТ СЕМИНАРСКА РАБОТА

  читај повеќе >>>>
 35. Потребно за префрлување од друг сроден факултет

  читај повеќе >>>>
 36. Универзитетска лабораторија за генетика во Битола

  читај повеќе >>>>
 37. Премиерот на отворањето на Ветеринарниот факултет во Битола

  читај повеќе >>>>
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Одлучете да студирате кај нас

Република Македонија - Министерство за образование и наука на Р. Македонија – Скопје, на 23. 09. 2009 година, под број 12-653414 донесе Решение за работа на јавната високообразовна установа Ветеринарен факултет, единица во состав на Универзитетот"Св. Климент Охридски" Битола и почна со работа на истиот ден.

· Во склад со актуелните реформи во целокупниот воспитно образовен систем во Р. Македонија, Ветеринарниот факултет во Битола, пристапува кон новиот концепт на додипломски студии на идните Доктори по ветеринарна медицина.

Наставниот план и програма е прилагодена на европскиот систем на образование (ЕКТС), на Универзитетско образование од областа на Ветеринарната медицина.


Зошто да се одлучите да студирате на Ветеринарниот факултет - Битола

· Новиот концепт на студирање, му придава поголемо значење на практичната настава;

· Се пристапува кон воведување на аспекти на истражувања и развој, како и иновирање на процесот на работа;

· Флексибилност: кредитен систем, можности за напредување во областа на Ветеринарната медицина;

· Набљудување, водење и помагање на студентот;

· Припрема за перманентно усовршување,

· Партнерски одност и соработка со корисниците на услугите;