Одбрана на завршен труд
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

На ден 23.06.2019 година (понеделник) кандидатот Димитар Костовски со бр. индекс 79 ќе го брани својот завршен труд со наслов „Најчести болести кај пчели и причини за нивно појавување“ кај ментор Проф.др. Гоце Костовски.

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 12 часот.

 

 

Деканат