Резултати кај проф.д-р Гоце Костоски
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

Резултати од I и II  колоквиум за:

 


Радиологија (leten 2019)

 


R.

br

Ime i prezime

Br. ind.

I

Kolok

2.04/19

II

Kolok

7.05/19

Proekt

Zada~a

Sem.

Red.

Ocena

1.

Д.С

189

-

-

-

-

2.

Ј.Б

201

15

-

-

-

3.

Н.Б

193

29

35

6

70  бода

(седум)  7

4.

М.М

188

31

33

6

70  бода

(седум)  7

5.

М.С

187

33

35

6

74 бода

(осум)  8

6.

М.Б

?

27

-

-

-

7.

К.Д

203

15

-

-

-

Prose~a ocenka

Пчеларство (leten 2019)

 


Љ. С          Бр. инд 220              Прв Колоквиум                Втор колоквиум

 

31                                27  + 6  бода ред.  =64         (седум) 7

 


Усниот испитен рок за двата предмети Пчеларство... и Радиологија...  е закажан за 11.06 и 18.06/2019 год после 9 ч. На закажаниот термин може да се јават студентите кои го положиле испитот како и тие кои не го положиле испитот и сакаат да полагаат усно.

Prof.d-r Goce Kostoski

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

070 352161