Соопштение
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French German Greek

На ден 11.04.2019 (четврток), кандидатот Мартин Сарафимовски ќе го брани својот завршен труд со наслов: "МЕТАБОЛИЧКИ И ЕНДОКРИНИ МЕХАНИЗМИ НА АДАПТАЦИЈА КАЈ НОВОРОДЕНИ ЈАРИЊА ВО ТЕКОТ НА НЕОНАТАЛЕН ПЕРИОД"

Одбраната ќе се одржи во просториите на Ветеринарен факултет Битола со почеток во 12 часот.

Деканат